DocBox


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whgroups/public_html_old/wp-content/themes/uplift/swift-framework/content/sf-portfolio-detail.php on line 59

DocBox

ersätter det traditionella pappersflödet och täcker alla steg i hanteringen av inkommande fakturor. Fakturorna skannas in eller tas emot elektroniskt via fil och distribueras i digital form till alla berörda. Fakturan granskas, attesteras, betalas och arkiveras utan att ett enda papper behöver cirkulera.
Fördelen med elektronisk faktura är att den går att spåra, den glöms inte bort i någon låda och man kan hela tiden se vem som arbetar med den.

DocBox är integrerat med Visma Business vilket ger stöd för alla funktioner som en användare av Visma Business kan använda. Journaler till huvudboken skapas automatiskt och alla fakturor och tillhörande dokument arkiveras digitalt och är lätta att söka upp igen.

Systemet är enkelt och snabbt att implementera, gränssnittet lätt att lära sig och systemet kräver ingen lokal installation i användarens dator.

✔️ Ankomstregistrering

✔️ Kontera/ Attestera

✔️ Definitivbokning

✔️ Direktbokning

✔️ Överblick av alla aktiva dokument i alla bolag

✔️ Utredningskö med betalningsspärr

✔️ Elektronisk fakturahantering, EDI

✔️ Förkontering

✔️ Mailpåminnelse

✔️ Inventarieanskaffning vid ankomstregistrering

✔️ Automatkontering

✔️ Periodisering

✔️ Konteringsregler och kontostyrning helt från Visma Business

✔️ Visning av fakturabilder i reskontran

✔️ Bifogade dokument

✔️ Fastighetsmoms

✔️ Sökfunktion med möjlighet att gruppera på samtliga fält

Vill du bli kontaktad?

[contact-form-7 id=”20880″ title=”Wh Group_tjanster”]