Qlik Sense Ekonomi


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/whgroups/public_html_old/wp-content/themes/uplift/swift-framework/content/sf-portfolio-detail.php on line 59

Standardapplikation Ekonomi

Med standardapplikation Ekonomi får du snabbt och enkelt en överblick över företagets finansiella situation. Standardapplikation Ekonomi ger ett kraftfullt stöd för er finansiella analys och rapportering, baserad på data som bokförs i Visma Business.

Ni har möjlighet att själva anpassa resultat- och balansräknings definitioner, samt ansvarsenheter i Visma Business och denna information kommer automatiskt att omvandlas till användarvänliga och snyggt visualiserade diagram, tabeller och interaktiv grafik. I standardapplikation Ekonomi kan information enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

WH Group har utvecklat stöd för inläsning av budgetinformation i Visma Business och hantering av alternativa redovisningsperioder i standardapplikation Ekonomi. Det finns även stöd för analyser av konsoliderad-bokföringsdata på koncernnivå / företagsgruppnivå.

Självklart kommer du också att kunna skräddarsy applikationerna efter ditt data och din verksamhet samt ha helt egna applikationer.

Ett måste för Ekonomi-ansvariga i er organisation.